logo

ALDRIG

Aldrig har jag
Skrivit så kort
men nu
är det gjort.

DANSEN I NATTEN

Feer dansar över nejden
i mörkret de lysa som eldstungor
Deras mål, att lysa upp natten med sin värme och glädje
Runt kanten ses små grå varelser dansa i skuggorna
Dansen varar fram tills nattens svarta kappa
Byts mot gryningens guldfärgade krans
Bortom horisonten
Där dagens gyllene strålar sakta träder fram
Man anar nu ängens blommande landskap
Fylld med yvigt blommande blommor som yrvaket sträcker sig mot ljuset
Med en iver utan gränser jag väntar
Tills natten åter sänker sig över nejden


JAG SKRIVER

Jag skriver, jag skriver
Jag river, Jag river
Börjar om från början
Jag skriver, jag skriver
Jag river, jag river
Suck, vad jag än skriver
Så river jag det
Så därför skriver jag
och låter det stå så
inget mer riva, bara skriva!

TOKIGA KATT


Tokiga katt som verkar ha fått fnatt
Blandar sig i vad jag gör
genom att slicka mig var hon kommer åt
Hon kelar, hon ej velar, direkt till mitt knä hon ilar.
Där hon vilar säger du.
Nej du, hon klorna slagit i mig nu.
När jag hennes klor försöker förlösa från mitt knä.
Hon kurrrar och använder nästa tass, mina brallor är snart kass.
Men ändå hon mitt hjärta stjäl, för hon menar bara väl.

EN TANKE

En tanke möter en annan
De korsar varandra på stigen
Blandas, andas
Lämnar stigen
Försvinner i tiden

Nya tankar föds
Gamla dör
Men de gånger de möts
Andas, blandas de

Det gamla blir det nya
Som föds, för att låta
Det gamla dö

Med tiden blir det nya
Det gamla
Det gamla det nya
Endast tiden förnyas

Ty tiden blir aldrig gammal
Aldrig ung
Den rinner bara längs stigen
så som den alltid gör

Men tanken den föds och dör
i tidens grepp såsom ett skepp
i vindarnas grepp

EN MYRA


O titta en myra
en myra som sprintar

sprintar över en sten
som som rullar

rullar över kullar
som rullar längs
horisonten som
rullar över kanten
till de stora vattnen

tills natten rullar in
över trakten

O se en myra
en myra som sprintar
över en sten
som rullar.

MITT LIV


Mitt liv
Är inte
Som ditt

Mitt liv
Är inte
Ditt liv

Mitt liv
Är ett
Fint liv

VILKEN VÄG


Vart är vi på väg.
En undrande människa frågar.

Åt vilket håll ligger framtiden.
Frågar en undrande mäniska.

Om dåtiden var bättre...?
En mäniska som undrar.

EN UNDRAN


En undran jag har, om ni mina dikter läser.

Läser, ser ni dem som de är.
Eller tittar ni bara, jaha.
Ett par skrivna ord det är.

Ifal ni har sett vad jag har skrivit.
Ifall ni har förstått.
I så fall har jag lyckats,

annars är det bara ord.

Bara ord är inget att läsa.
känslan, måste finnas där.
Annars är det, ja, då är det bara ord.